சென்னைப் பெருவெள்ளம்… என்ன நடந்தது?

சென்னை செயற்கை பேரழிவும் படிப்பினைகளும்


சென்னையில் சராசரி அளவை விட கூடுதலாக பெய்த பெருமழையை தடுத்திருக்க முடியாது. ஆனால், அதனால் ஏற்பட்ட சென்னைப் பேரழிவை தமிழக அரசால் பெருமளவு தடுத்திருக்க முடியும்.

சென்னை வெள்ளப் பேரழிவுக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் அலட்சியமும், செயல்படாத தன்மையுமே உடனடிக் காரணம்.

சென்னை வெள்ளப் பேரழிவுக்கான காரணங்கள் ஒரே நாளில் உருவானவை இல்லை. இழப்புகளை பன்மடங்காக அதிகரிப்பதற்கு கடந்து நாற்பது ஆண்டுகளில் தமிழக அரசாங்கம் செய்த தொடர்ச்சியான தவறுகளே காரணம்.

காலநிலை மாற்றத்தால் இனிவரும் காலங்களில் இயற்கை சீற்ற பாதிப்புகள் மென்மேலும் அதிகரிக்கும். தொலைநோக்குப் பார்வை இல்லாத அரசாங்கத்தால் அதனை எதிர்கொள்ள முடியாது.

சென்னை நகரம் காலநிலை மாற்றத்தின் பேராபத்துகளை எதிர்கொண்டு சமாளிப்பது சாத்தியம்தான். சென்னை ஒரு நீடித்திருக்கும் நகரமாக மாறுவது நடைமுறையில் சாத்தியமே. சென்னை மக்களால் அந்த சாதனையை படைக்க முடியும்.

இப்போதைய தமிழக அரசாங்கம் தானாக செயல்பட வாய்ப்பு இல்லை. அழாத பிள்ளைக்கு பால் கிடைக்காது. சென்னை மக்கள்தான் அரசாங்கத்தை செயல்பட வைக்க வேண்டும்.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *