பங்கேற்க.

Fields marked with an * are required

நாம் விரும்பும் சென்னை’ – பிரச்சார இயக்கத்தில் இணையுங்கள்

சென்னைப் பெருவெள்ளம் ஏற்படுத்திய பாதிப்புகள் சென்னை பெருநகருக்கு ஒரு படிப்பினையாக மாற வேண்டும். கடந்த கால தவறுகளை திருத்தி, இனிவரும் காலத்தை வளமாக்க அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும். நியாயமான, நீதியான, அனைவருக்கும் நன்மை அளிக்கும் நீடித்திருக்கும் நகரமாக சென்னை மாற இதுவே தக்க தருணம்.

‘நாம் விரும்பும் சென்னை’ பிரச்சாரத்தின் செயல்திட்டங்கள் அனைத்தும் நடைமுறைச் சாத்தியமானவையே. உலகின் பல நகரங்கள் இத்திட்டங்களை செயலாக்கியுள்ளன. உலகின் மற்ற நகரங்களால் சாதிக்க முடியும் என்றால், அது சென்னையிலும் சாத்தியமே.

இப்போதைய தமிழக அரசாங்கம் தானாக செயல்பட வாய்ப்பு இல்லை. அழாத பிள்ளைக்கு பால் கிடைக்காது. சென்னை மக்கள்தான் அரசாங்கத்தை செயல்பட வைக்க வேண்டும்.

‘நாம் விரும்பும் சென்னை’ பிரச்சார இயக்கத்தில் – தனிநபராக, சமூக அமைப்பாக, குடியிருப்போர் சங்கமாக, தனியார் நிறுவனமாக – உங்களையும் இணைத்துக்கொள்ளுங்கள். நமது மாநகரம். நாமே மாற்றிக்காட்டுவோம்.

Fields marked with an * are required

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *