படிக்க.


1
Step

அறிமுகம்

சென்னைப் பெருவெள்ளம்… என்ன நடந்தது?

2
Step

செயல்திட்டம்

நாம் விரும்பும் சென்னை – இலக்கு என்ன?

3
Step

பங்கேற்க

பிரச்சார இயக்கத்தில் இணையுங்கள்…

4
Step

பகிர்க

அறிமுகம்.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *